Kvkk Danışmanlığı

Kvkk Danışmanlığı

​Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle özel hayatın korunması olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kanun hükmünde 25.000.000 TL ciro yapan veya bünyesinde 50 üzerinde çalışan olan firmaların KVKK koşullarını sağlaması gerekmektedir .

Kişisel Veri Koruma Kanunu’na uyumluluk sürecinde firmalar ile çalışılırken  önemli aşamalar bulunmaktadır.

*Danışmanlığımız tarafından şirket uyum analizlerinin yapılması,
*Danışmanlığımız ile şirket içerisinde ne yapılabileceğine dair politikaların belirlenmesi,

Veri ihlali halindeki protokollerin danışmanlığımız ile belirlenmesi,

*Sözleşmelerin gözden geçirilip, değişiklik gerektiren durumların analizinin yapılması,

Danışmanlığımız ile rıza belgelerinin oluşturulması,

* İdari süreç ile karşılaşılması durumunda; danışmanlığımız ile beraber KVK (Kişisel Verileri Koruma) Kuruluna verilecek bilgilerin gerek teknik gerekse hukuki açıdan doğru olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,
*Tüm bunların danışmanlığımız ile beraber, departmanları bağlayıcılığının oluşturulması,
*Tüm şirket bünyesinde Kişisel Verileri Koruma konusundaki bilincin ve hassasiyetin danışmanlığımız tarafından yerleştirilmesi.

Geçmişten bugüne kadar birçok kuruluşa KVKK uyum sürecinde uyum danışmanlığı hizmeti verdik, vermeye de devam ediyoruz. Amacımız küçük, orta, büyük ölçekli ayırt etmeden kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet sunmaktır.

Aklınıza takılan soruları yanıtlamak KVKK kazanımları  nasıl işletmenize dönüş sağlar noktasında profesyonel destek almak için bizleri “0850 305 5241 numaradan arayabilirsiniz.